Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO 2023.pdf

REJESTR MIEJSC, W KTÓRYCH GMINY UDZIELAJĄ TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM

TAB.1 WYKAZ PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCA DOMOWĄ.
TAB.2 WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH (PK), PUNKTÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (PIK) I IN. PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ DOMOWĄ.

TAB.3 WYKAZ OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
TAB.4 WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ.
TAB.5 WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ.

TAB. 6 WYKAZ SOW (SPECJALISTYCZNE OSRODKI WSPARCIA)
TAB.7 BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH.

WYKAZ OPS

WYKAZ PCPR

Aktualizacja wykazów placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w  okresie zimowym 2022/2023

Informacje dotyczące dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2024-2025  http://rokietnica.mky.pl/extension-eblog-epost?epost_id=64

http://rokietnica.mky.pl/image/catalog//GOPS/kampania przeciw przemocy.jpg

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM 2023/2024

 Informacja o wynikach postępowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dożywianie dzieci w szkole w Gminie Rokietnica 2024  http://rokietnica.mky.pl/image/catalog//GOPS/info o dzieciach_page-0001.jpg

Informacje o wyniku postępowania, dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dożywianie w Dziennym Domu Senior+ Czelatyce na rok 2024http://rokietnica.mky.pl/image/catalog//GOPS/inf o wyniku postępowania_page-0001.jpg

Protokół zamówienia -świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autystycznych na terenie Gminy Rokietnica http://rokietnica.mky.pl/image/catalog//GOPS/protokół z zmówienia_page-0001.jpg

Zapytanie ofertowe: http://rokietnica.mky.pl/image/catalog//GOPS/usługi schronienia.pdf

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Schronisko dla bezdomnych mężczyzn http://rokietnica.mky.pl/extension-eblog-epost?epost_id=78

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET

Informacja z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemyślu o przyjmowaniu wniosków o przyjęcie osób wymagających całodobowych świadczeń opiekuńczo-leczniczych  http://rokietnica.mky.pl/extension-eblog-epost?epost_id=122 

Informacja wydawanie skierowań na pomoc żywnościową 2021-2027 http://rokietnica.mky.pl/extension-eblog-epost?epost_id=123