INFORMACJA!

INFORMACJA!
  • 11.06.2024

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu, ul. Jasińskiego 15, 37-700 Przemyśl informuje, że przyjmowani są pacjenci wymagający całodobowych świadczeń opiekuńczo - leczniczych.