Rada Gminy

Skład Rady Gminy Rokietnica na kadencję 2024-2029

Wiesław Koniuszy – Przewodniczący Rady Gminy

Dorota Homa – Wiceprzewodnicząca

Michał Niemczycki – Wiceprzewodniczący

Marek Potoczny – Radny RG Rokietnica

Beata Bajas
Radny RG Rokietnica

Władysław Strzelec
Radny RG Rokietnica

Wiesław Stysiał
Radny RG Rokietnica

Wioletta Basiak – Radna RG Rokietnica

Lucyna Wysocka – Radna RG Rokietnica

Roman Twardy – Radny RG Rokietnica

Tomasz Sykała – Radny RG Rokietnica

Andrzej Wota – Radny RG Rokietnica

Mariusz Kiper – Radny RG Rokietnica

Bartłomiej Wota – Radny RG Rokietnica

Kazimierz Wojtowicz – Radny RG Rokietnica


Skład komisji:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego :

 1. Potoczny Marek - Przewodniczący komisji
 2. Kiper Mariusz - Zastępca
 3. Wysocka Lucyna - Sekretarz
 4. Bajas Beata
 5. Wota Andrzej
 6. Wota Bartłomiej
 7. Sykała Tomasz

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego:

 1. Bajas Beata - Przewodnicząca komisji
 2. Wota Bartłomiej - Zastępca
 3. Basiak Wioletta - Sekretarz
 4. Wojtowicz Kazimierz
 5. Niemczycki Michał
 6. Stysiał Wiasław
 7. Homa Dorota

Komisja Rewizyjna:

 1. Stysiał Wiesław - Przewodniczący
 2. Strzelec Władysław - Zastępca
 3. Wysocka Lucyna - Sekretarz
 4. Kiper Mariusz
 5. Wota Andrzej
 6. Twardy Roman

Komisja Skarg i Wniosków i Petycji:

 1. Strzelec Władysław - Przewodniczący
 2. Sykała Tomasz
 3. Potoczny Marek
 4. Twardy Roman
 5. Basiak Wioletta
 6. Wojtowicz Kazimierz