Wójt Gminy

Wójt Gminy Rokietnica

mgr Bożena Gmyrek

tel. 16 888 93 00

email. ug_rokietnica@wp.pl

Wójt przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 7.00 - 9.00