INFORMACJA!

INFORMACJA!
  • 12.06.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje,
że od dnia 17 czerwca 2024 r w godzinach od 8.00 do 12.00 
będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  2021-2027
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program 2023.
Kryteria dochodowe:
2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1 590,00 zł na osobę w rodzinie
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za 2024r. (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)
np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.)
celem przeliczenia kryterium dochodowego.