Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj166
Wczoraj179
W tym tygodniu691
W tym miesiącu3150
Wszystkich wyświetleń468835

Polecamy

Pogoda

Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Podsumowanie konkursu ,,Herb mojej małej Ojczyzny" PDF Drukuj Email

Dnia 12 marca 2021 odbyło się podsumowanie konkursu ,,Herb mojej małej Ojczyzny"
Do konkursu wpłynęło 47 prac- komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu:
I MIEJSCE:
Aleksandra Lenar
Kacper Wiśniowski
II MIEJSCE
Konrad Prawecki
II MIEJSCE
Maria Bazanowska
WYRÓŻNIENIE
Mateusz Pszeniczka
Izabela Dragan
Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.
Komisja konkursowa brała pod uwagę głównie kryterium zgodności pracy z zasadami heraldyki i weksykologi.
Prace stanowią inspiracją i formę konsultacji społecznych podczas prac nad herbem Gminy Rokietnica.
Serdecznie dziękujemy Komisji Konkursowej w składzie: Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny, Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica Pan Edward Jakubas, Pani Bożena Lotycz, Pani Maria Szajny, Pani Lidia Kapłon oraz Pani Agata Bury za poświęcony czas i energię przy ocenie prac.
O sposobie przekazania nagród poinformujemy każdego uczestnika.
 
Razem sprawmy aby te święta były godne, a nie głodne! PDF Drukuj Email

Zachęcamy do pomocy osobom potrzebującym z terenu Gminy Rokietnica, poprzez włączenie się do akcji Szkolnego Koła Caritas w Rokietnicy Woli

 
Dzień Sołtysa PDF Drukuj Email

 
78 Rocznica Pacyfikacji Rokietnicy i Czelatyc PDF Drukuj Email

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny oraz Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica Pan Edward Jakubas oddali hołd Pomordowanym podczas Pacyfikacji Wsi Rokietnica oraz Czelatyce.
W Czelatycach hołd Poległym oddał także Sołtys Wsi Pan Wacław Kijanka oraz Radny Gminy Rokietnica Pan Stanisław Lotycz. Dzieci ze Szkoły Podstawowej wraz z Panią Dyrektor Bogumiłą Grymuza i swoimi Wychowawcami również oddali cześć zamordowanym 8 marca 1943 w Czelatycac.
W Tuligłowach w obecności Sołtysa Pana Mariana Mazurka zostały złożone kwiaty na pomniku Księdza Władysława Selwy zamordowanego w dniu 9 marca 1943 roku na Plebani w Tuligłowach.
Cześć Ich Pamięci!
 
Rowy i przepusty PDF Drukuj Email

Informacja dotycząca przepustów i rowów na terenie Powiatu Jarosławskiego

 
Życzenia na Dzień Kobiet PDF Drukuj Email

 
Pacyfikacja Rokietnicy i Czelatyc PDF Drukuj Email

 
Otwarcie Stacji Paliw PDF Drukuj Email

W Rokietnicy odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie stacji paliw, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność.
Obiekt poświęcił ks. Dominik Długosz, wikariusz z parafii w Rokietnicy. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: właściciel stacji Pan Andrzej Witkowski, Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny, przedstawiciel Firmy Orlen.
Jesteśmy przekonani, że Stacja Paliw będzie służyła Mieszkańcom Gminy Rokietnica i przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy.
 
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email

 
Podpisanie umowy w ramach programu granotwego LGD PDF Drukuj Email

 

KGW Rokietnica Wola oraz Stowarzyszenie Kulturalne ,,Carpatia" podpisali umowy na dofinansowanie w ramach projektu grantowego LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie,  podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
KGW Rokietnica Wola będzie realizowało projekt pn. ,,Rokietnica Wola Kraina ze Smakiem- wioska tematyczna zachowująca dziedzictwo kulturowe Gminy Rokietnica", kwota dofinansowania 21 000,00
Stowarzyszenie Kulturalne ,,Carpatia" będzie realizowało projekt pn. ,,Muzyka łączy pokolenia- doposażenie Orkiestry Dętej w Rokietnicy", kwota dofinansowania 20 000,00
Bardzo cieszymy się z kolejnych środków zewnętrznych pozyskanych dla naszej społeczności lokalnej.

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych PDF Drukuj Email

 
Konkurs ,,Ozdoba wielkanocna" PDF Drukuj Email

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ

 
CZYTAJĄCA RODZINA 2021 roku PDF Drukuj Email

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ,,CZYTAJĄCA RODZINA 2020 roku" PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 PDF Drukuj Email

Konkurs ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - zał_ 1

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - zał_ 5

załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

 
Stacja Paliw w Rokietnicy już jest OTWARTA PDF Drukuj Email

Po ponad pięcioletniej przerwie znów można tankować olej napędowy, etylinę a także gaz w Rokietnicy.

 
PUNK POTWIERDZAJĄCY PROFIL ZAUFANY PDF Drukuj Email

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje mieszkańców Gminy Rokietnica o możliwości korzystania z pomocy w ramach interwencji kryzysowej. PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w ramach zadań własnych zapewnia mieszkańcom miasta i powiatu udzielenia natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego i prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy – w ramach interwencji kryzysowej.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychicznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W związku z panującym stanem epidemii i zasadami ograniczeń  w przemieszczaniu się pomoc psychologiczna w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, a w szczególności będących ofiarami przemocy w rodzinie udzielana jest za pomocą zdalnych środków komunikacji do odwołania.

Osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego całodobowo, w dni robocze pod numerem telefonu: 667 886 290. W razie potrzeby również w każdym innym terminie i godzinach, w tym w niedzielę i święta, w przypadku gdy potrzebny jest osobisty kontakt –  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Z telefonicznego poradnictwa prawnego można skorzystać w czwartki w godz. 15:00 – 16:30, pod numerem telefonu: 506 719 559.

Z telefonicznego wsparcia terapeutycznego (terapeuty rodzinnego) można korzystać pod numerem telefonu: 600 038 558.

Po odwołaniu stanu epidemii miejscem świadczenia usług będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

 
PLEBISCYT ,,NIEPOWTARZALNA KOBIETA GMINY ROKIETNICA 2021" PDF Drukuj Email

Regulamin Plebiscytu ,,Niepowtarzalna Kobieta Gminy Rokietnica 2021"

Załącznik do regulaminu

 
Działalność OSP w Rokietnicy PDF Drukuj Email

Pomieszczenia Remizy OSP W Rokietnicy  przeszły gruntowny remont i zyskały nowy wygląd. Dzięki pomocy finansowej uzyskanej w ramach programu ,,Wydatki bieżące na przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych”  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu Komendy Powiatowej w Jarosławiu  wykonano: modernizację instalacji sanitarnej i C.O., wymianę kotła, zagospodarowanie poddasza, kotłowni i pomieszczenia socjalnego dla strażaków. Wykonane zostały schody i dwie toalety, wymieniono posadzki, pomalowano pomieszczenia, położono terakotę na wymienionej posadzce, wykonano stolarkę  drzwiową oraz remiza została wyposażona w meble.

Remont polepszył warunki techniczne pomieszczeń, które wpływają na komfort użytkowania. To z kolei przekłada się na wzrost sprawności technicznej jednostki, zwiększenie efektywności jej działań oraz jakości pracy strażaków.

Wartość inwestycji wyniosła: 62 220,00 zł z czego dofinansowanie MSWiA to 46 090,00, wkład własny została pokryty ze środków budżetu Gminy Rokietnica w wysokości 16 130,00

Ponadto OSP w Rokietnicy pozyskała środki na zakup systemu selektywnego alarmowania strażaków w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służ ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt zadania to 13 044,35, kwota dofinansowana ze środków zewnętrznych to 11 739,92 środki własne dofinansowane z budżetu Gminy Rokietnica to 1304,43.

W związku z tym, że jednostka zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego musi posiadać zamontowany tzw. system selektywny alarmowania strażaków. W remizie OSP w Rokietnicy został  zamontowany System DSP – 50 , gdzie informacje o wywoływanych alarmach przychodzą radiowo w sposób zakodowany a uruchomienie alarmu dokonuje dyżurny Stanowiska Kierowania  w Jarosławiu. Dodatkowym systemem usprawniającym szybsze działanie OSP jest Terminal GSM DTG – 52, który współpracuje z Systemem DSP- 50 i w czasie załączonej syreny alarmowej wysyła za pomocą flash sms na telefony komórkowe informacje o alarmie.

Kolejnym dofinansowaniem zrealizowanym przez OSP w Rokietnicy jest wsparcie w ramach programu ,, Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu (sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyczny i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne”  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ochotnicza Straż Pożarna w ramach dotacji zakupiła :

-Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

-Sprzęt łączności

-Wyposażenie osobiste i ochronne.

Całkowity koszt zadania: 9 306,00 z czego kwota pozyskana ze środków zewnętrznych to 7351,00 środki własne dofinasowane z budżetu Gminy Rokietnica to 1955,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Rokietnicy na przełomie roku 2020/2021 pozyskała łącznie środki w wysokości 84 570,35 na swoją działalność. Dzięki zaangażowaniu wielu druhów jednostka prężnie działa i w bardzo szybkim tempie się rozwija. Życzymy strażakom dużo energii do działania i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

 
Wybieramy "Europejskie Drzewo Roku 2021"! Polską kandydatką jest Lipa św. Jana Nepomucena z Podkarpacia !!! PDF Drukuj Email

 

Konkurs na Europejskie Drzewo Roku 2021 już się rozpoczął i potrwa przez cały luty!

Polskę reprezentuje lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej (Wiejska dobrodziejka), laureatka jubileuszowego X konkursu na Drzewo Polski organizowanego przez Klub Gaja, która zdobyła rekordową liczbę 15 346 głosów.

Oprócz naszej lipy wśród finalistów znalazło się jeszcze 13 drzew z: Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Chorwacji, Włoch, Węgier, Holandii, Portugalii, Rosji, Słowacji, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa.

W pierwszych trzech tygodniach będzie widać liczbę głosów oddanych na poszczególne drzewa, w ostatnim tygodniu już nie. Aby głos został zaliczony, należy zagłosować na dwa drzewa spośród 14 finalistów.

Głosujcie wszyscy na lipę św. Jana Nepomucena i jeszcze jedno z konkurencyjnych drzew. Przez pierwsze trzy tygodnie, gdy widać będzie liczbę głosów, wybierajcie jako drugie drzewo to z najmniejszą liczbą głosów!

Można głosować tylko raz z jednego adresu e-mail w trakcie całego konkursu.

Wystarczy wejść na www.treeoftheyear.org i zagłosować na lipę św. Jana Nepomucena oraz inne konkurencyjne drzewo. Pamiętajcie, że głos musi zostać potwierdzony kliknięciem linku wysłanego przez organizatorów konkursu. Preferowane głosowanie z prywatnych kont mailowych.

Zagłosuj na lipę św. Jana Nepomucena, namów innych, a oni niech namówią kolejne osoby. Sprawdź, czy zagłosowali!!!

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 45