Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj64
Wczoraj173
W tym tygodniu237
W tym miesiącu3833
Wszystkich wyświetleń493482

Polecamy

Pogoda

Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI PDF Drukuj Email

 
Życzenia z okazji Dnia Górnika PDF Drukuj Email

 
,,Eko serce dla potrzebujących" PDF Drukuj Email

Właśnie zostały zamontowane 2 serca na nakrętki- przy Urzędzie Gminy Rokietnica oraz obok Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy Woli. Zachęcamy do wrzucania NAKRĘTEK
Serca zostały wykonane w ramach konkursu grantowego Podkarpackie FIO Lokalnie pn. ,,Eko serce dla potrzebujących". Projekt jest realizowany przez grupę nieformalną ,,Rokietnickie Anioły" pod patronatem Stowarzyszenia Kulturalnego ,,Carpatia"
Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców Gminy Rokietnica do działań na rzecz osób potrzepujących, promowanie akcji charytatywnych, a przez te działania również promowanie
ekologicznego stylu życia ,podnoszenie świadomości ekologicznej.
Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym.Zebrany towar sprzedawany będzie firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec
wtórny (plastikowy granulat). Producent może przetworzyć wówczas zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze
przekazane zostaną z kolei na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby z Gminy Rokietnica.
--------------------------------------------------------------------
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
 
Tapin- remont drogi gminnej PDF Drukuj Email

Został zakończony remont drogi gminnej w miejscowości Tapin
Wartość inwestycji: 28 312,75
Wykonawca: Usługi Transportowe, roboty ziemne Stanisław Drak
 
W miejscowości Czelatyce trwają prace nad realizacją projektu w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pn. ,,Od Juniora do Seniora- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w dolnej części miejscowości Czelatyce." PDF Drukuj Email

W Czelatycach w ramach projektu powstaje altana rekreacyjna wraz ze stołem i ławkami, urządzenie na plac zabaw- zjazd linowy, zostanie zagospodarowany teren pod klomby ozdobne, został nagrany film promujący Gminę Rokietnica oraz Czelatyce.
 
Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych. PDF Drukuj Email

W jesienny kalendarz działań na rzecz wspierania pszczelarstwa w naszym województwie wpisała się realizowana obecnie - wzorem lat ubiegłych akcja sadzenia roślin miododajnych. W Gminie Rokietnica zostało wsadzonych 50 szt. Rośliny te z biegiem czasu stają się źródłem nektaru dla pszczół oraz wzbogacają różnorodność biologiczną środowiska. W ten sposób co roku na Podkarpaciu przybywa kilka lub kilkanaście tysięcy nowych drzew.
Zakup takiej ilości sadzonek oraz szeroki zakres tego działania jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacji pozyskiwanej na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje to działanie we współpracy z samorządami gminnymi oraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Współpraca z jednostkami samorządowymi odbywa się na zasadnie zgłoszenia woli udziału w akcji, przy czym Biorący udział którzy deklarują współpracę w tym zakresie, zgodnie z regulaminem zobowiązują się do udostępnienia terenu pod nasadzenia, zorganizowanie sadzenia oraz dbanie, aby drzewka miały odpowiednie warunki do wzrostu. W ten sposób powstają skwery, alejki oraz zielone wyspy, które służą zarówno jako pożytek dla owadów zapylających jak również miejsca odpoczynku dla mieszkańców Podkarpacia.
Z kolei współpraca z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie odbywa się na podstawie zawieranego corocznie porozumienia. Wojewódzki Związek Pszczelarzy rozdziela sadzonki przekazane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, pomiędzy poszczególne koła pszczelarskie, dzięki czemu rośliny zostają zasadzone w pobliżu pasiek – tam gdzie mogą stanowić pożytek dla pszczół.
W ciągu sześciu lat, w ramach kampanii zakupionych i posadzonych zostało łącznie ponad 30 000 szt. sadzonek drzew miododajnych, miedzy innymi: lip, akacji oraz klonów. Na te działania przeznaczono ok. 500 tys. zł.

W tym roku zaproszenie do udziału w akcji trafiło do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego z czego do współpracy zgłosiło się 95 samorządów. Tym kanałem zostanie wprowadzonych do środowiska prawie 4 600 sadzonek. Kolejne 1 400 trafi do członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Nasze środowisko wymaga ciągłej troski
Świadomość społeczna dotycząca stanu środowiska naturalnego, możliwości jego ochrony oraz sposobów na to, aby ograniczyć negatywny wpływ człowieka na przyrodę, ciągle pozostawia wiele do życzenia. Ogólne poczucie braku wpływu poszczególnych osób na stan środowiska jest powszechne. Bardzo ważna zatem, jest edukacja w tym zakresie. Uświadamianie i ciągłe powtarzanie, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla środowiska przy niewielkim wysiłku jest ważne, jednak należy zwracać uwagę na to, aby edukacja odbywała się w różnych formach. Dlatego informacja tym skuteczniej zapada w pamięć, gdy jest dopełnieniem i potwierdzeniem konkretnych działań.
W działanie sadzenia roślin miododajnych corocznie zaangażowani są przedstawiciele różnych środowisk. Rośliny przekazane jednostkom samorządowym często sadzone są w pobliżu szkół, przedszkoli, urzędów, dróg i innych obiektów użyteczności publicznej. W sadzeniu bierze więc udział liczna rzesza mieszkańców. Często są to sami włodarze gmin, którzy swoja postawą dają przykład innym, Bywa, że w akcji sadzenia uczestniczą strażacy, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna a także liczni mieszkańcy w ramach tak zwanego „czynu społecznego”. Wydarzenie to staje się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody, co bardzo zapada w pamięć i stanowi najlepszy rodzaj edukacji – przez działanie.

O drzewach słów kilka...
Jak wiadomo, drzewa odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen dla ponad 2 500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Ponadto drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, w tym metali ciężkich. Uwalniają również substancje lotne o właściwościach bakteriobójczych, poprawiających oddychanie i krążenie. Korzyści dla gospodarki wodnej polegające m.in. na zabezpieczaniu przed powodziami dzięki ograniczeniu spływu wód gruntowych oraz przechwytywaniu wody w czasie opadów. Kolejny dobroczynny wpływ drzew w tym zakresie, to filtrowanie wód podziemnych dzięki oczyszczeniu ich z metali ciężkich i innych szkodliwych składników.

Obniżenie temperatury podczas dokuczliwych upałów przez ocienianie i ewapotranspirację (wyparowywanie wody przez liście). Źródła podają, iż efekt chłodzący dużego drzewa jest równoważny wydajności pięciu klimatyzatorów pracujących 20 godzin na dobę.

Naturalne schronienie dla zwierząt oraz ptactwa. Drzewa i zakrzewienia są siedliskiem licznych gatunków zwierząt oraz owadów. Ich obecność i stan zdrowia ma ogromny wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego.

Drzewa jako podstawa pszczelarstwa
Od wielu lat słychać o masowym ginięciu pszczół. Przyczyn jest wiele, np. bezmyślna chemizacji rolnictwa czy zasiewanie ogromnych połaci pól uprawnych jedną uprawą (monokultury), która zastępują dawną szachownicę pól. Skutkuje to ograniczeniem bioróżnorodności, mniej jest roślin, traw, kwiatów. Cierpią na tym pszczoły i inne owady-zapylacze, które nie mają skąd zbierać nektaru.

Z tego względu każde działanie, które powoduje wzrost pożytków dla pszczół jest bardzo cenne.

Nektar zawiera cukry i jest pokarmem węglowodanowym dla pszczół, z kolei pyłek kwiatowy zawiera aminokwasy i jest pokarmem białkowym. To właśnie z nektaru kwiatów różnych roślin powstaje miód. W naszej strefie klimatycznej występuje około trzech tysięcy roślin nasiennych, które mogą być dobrym pożytkiem dla pszczół. Wśród nich możemy wyróżnić tzw. główne rośliny pożytkowe, które dostarczają najwięcej pyłku i nektaru, umożliwiając obfite zbiory miodu.

Występowanie pożytków determinuje wydajność pasieki – nawet najsilniejsza i najlepsza rodzina pszczela nie wytworzy wiele miodu, jeśli nie będzie miała wokół ula dobrych pożytków. Idealnie byłoby, gdyby rośliny pożytkowe na jednym terenie były zróżnicowane pod względem czasu kwitnienia. Ważne jest, by zbiory trwały przez cały sezon – od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Do roślin poużytkowych zaliczamy także drzewa liściaste i iglaste, na których bytują mszyce i czerwce wytwarzające spadź.

Wydajność miodowa i pyłkowa drzew
Jedną z możliwości wspomagania naszego pszczelarstwa jest właśnie sadzanie drzew i krzewów miododajnych. Poniżej przedstawiamy wydajność miodową popularnych gatunków drzew, które zostały posadzone w województwie podkarpackim w ramach zadania „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.
- klon jawor: 50 kg/ha
- klon polny: ok. 50 kg/ha
- klon pospolity: 100 kg/ha
- lipa drobnolistna: ok. 200 kg/ha, pyłkowa 35 kg/ha
- lipa szerokolistna: ok. 200 kg/ha, pyłkowa 35 kg/ha
- robinia akacjowa: ok. 65 kg/ha, pyłkowa ok. 15 kg/ha

Nie tylko drzewa są ważne dla pszczół
Sadzenie drzew jest niezwykle cenne dla środowiska, jednak wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Ze względu na to, że drzewa tworzą trwałą zabudowę zieleni, wymagają one odpowiedniego miejsca i warunków do wzrostu. Należy przy tym brać pod uwagę sąsiedztwo innych upraw, zabudowę, przebieg linii energetycznych itd. Cykl życia drzewa warunkuje również to, iż pełne usługi dla środowiska mogą one spełniać po osiągnięciu pewnego wieku. Zwykle trzeba kilku lat aby drzewo stanowiło znaczący pożytek dla pszczół. W oparciu o te ustalenia, jak również w odpowiedzi na uwagi i potrzeby środowiskowe sygnalizowane przez jednostki samorządowe, oraz środowiska pszczelarzy, Samorząd Województwa Podkarpackiego postanowił rozszerzyć prowadzone działania o sadzenie również krzewów miododajnych.
Krzewy stanowią doskonałe uzupełnienie dostępności pożytków dla pszczół w okresach kiedy drzewa nie wytworzyły jeszcze odpowiedniego surowca.. Również miejsca w których można zasadzić krzewy miododajne, często nie pokrywają się z terenami zadrzewionymi. Krzewy nie wymagają ogromnych przestrzeni. Mogą być sadzone w miejscach w których nie ma warunków do sadzenia drzew. Często rozpoczynają one swoje kwitnienie bardzo wczesną wiosną, wtedy, gdy pszczoły po zimowaniu mają trudności w zdobyciu pożywienia. Dodatkowo czas jaki jest potrzebny od posadzenia krzewu do jego kwitnienia jest dużo krótszy niż w przypadku drzew.
Krzewy doskonale działają na zatrzymywanie wody w glebie dzięki tworzeniu zacienienia. Dzięki zasadzeniu krzewów uniemożliwiamy rozwój niekorzystnych, inwazyjnych gatunków roślin, jakimi są chwasty ruderalne.
Sadzenie krzewów miododajnych jest bardzo cenną alternatywą dla popularnego w ostatnich latach sadzenia krzewów iglastych, które nie stanowią pożytku dla pszczół.
Wszystkie te argumenty przemawiają za tym, że zarówno edukacja w zakresie wpływu naszych działań na środowisko, jak również podejmowanie działań w tym zakresie jest cenne i zasługuje na wsparcie.

image002 image001
Artykuł powstał w ramach projektu pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”,
sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 
Konkurs ,,List do Świętego Mikołaja" PDF Drukuj Email

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 
Konkurs Fotograficzny ,,Poczuj z nami magię świąt" PDF Drukuj Email

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

 
Wyniki Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej pod hasłem „ŚPIEWAM MOJEJ OJCZYŹNIE” PDF Drukuj Email

Po raz kolejny rokietnicka Akcja Katolicka przy współudziale Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy zorganizowała Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej pod hasłem „ŚPIEWAM MOJEJ OJCZYŹNIE” pod honorowym patronatem Księdza Dziekana Jacka Chochołka oraz Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego. W dniu 9 listopada 2020 roku Komisja Konkursowa przesłuchała 20 prezentacji w różnych kategoriach wiekowych.

Po wnikliwej ocenie dokonała rozstrzygnięcia konkursu wyłaniając laureatów:

Kategoria I – dzieci przedszkolne- soliści

I miejsce - Zuzanna Gołębiowska Rokietnica

wyróżnienie - Emilia Lonc Rokietnica Wola

Kategoria II – uczniowie klas I – III soliści

I miejsce – Arkadiusz Horbowy Rokietnica

II miejsce – Marlena Bąk Rokietnica Wola

III miejsce – Lena Pelc Tapin

wyróżnienie – Emilia Nowak Tapin

- Mikołaj Sobek – Homenda Tapin

- Milena Węgłowska Rokietnica Wola

Kategoria II – uczniowie klas I – III -instrumentalna

I miejsce – Marlena Bąk Rokietnica Wola

Kategoria III – uczniowie klas IV – VIII soliści

I miejsce – Oliwia Dominik Rokietnica Wola

II miejsce – Wiktoria Sykała Rokietnica Wola

III miejsce - Paulina Gardyan Tapin

III miejsce - Magdalena Bąk Czelatyce

Kategoria III – uczniowie klas IV -VIII instrumentalna

I miejsce- Zofia Stefanowska Rokietnica Wola

I miejsce – Antoni Bąk Rokietnica Wola

Kategoria III – uczniowie klas IV – VIII Zespoły

I miejsce - Oliwia Kowalska + Zofia Stefanowska Rokietnica Wola

Kategoria VI - mieszana Zespoły

I miejsce – Zespół WÓLCZANKA Rokietnica Wola

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym konkursie. Podsumowanie konkursu - wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom i uczestnikom konkursu nastąpi w ustalonym przez Organizatora terminie.

Film do obejrzenia pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=oSU0uzRtNjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3x5EUegIEccYTecL5q-TuN36KINyJVUmmrQynZuwxJSCpKuX9sdDmz9CU

 
102 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę PDF Drukuj Email

 
Konkurs Fotograficzny ,,Odcienie bieli i czerwieni wokół nas" PDF Drukuj Email

REGULAMIN Konkursu fotograficznego „ODCIENIE BIELI I CZERWIENI WOKÓŁ NAS”

Formularz zgłoszeniowa

 
Zapraszamy do świętowania 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Jarosławiu PDF Drukuj Email

 
POMOCtu PDF Drukuj Email

Połączenie osób potrzebujących pomocy z tymi, którzy chcą i mogą pomóc, w sposób prosty i bezpieczny, to cel jaki pomaga osiągnąć darmowa aplikacja POMOCtu
POMOCtu to aplikacja mobilna (działa też w przeglądarce internetowej) dla osób potrzebujących pomocy oraz chętnych, by takiej pomocy udzielać. Aplikacja powstała w ramach społecznego zaangażowania firmy SayEnergy. Aplikacja jest prosta w obsłudze, nie wymaga logowania ani zakładania konta, jest darmowa, nie zawiera reklam. POMOCtu działa najlepiej w ramach lokalnych społeczności – ludzi blisko siebie mieszkających.
 
Chryzantemy z ARiMR w przestrzeni Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

Kolorowe chryzantemy dekorują przestrzeń w Gminie Rokietnica. Dziękujemy ARiMR za nieodpłatne przekazanie kwiatów które pięknie wkomponowały się w nasz krajobraz.
Pomagamy hodowcom kwiatów z naszych okolic.
Dziękujemy Paniom z KGW Rokietnica Wola za pomoc w dekorowaniu naszej okolicy.
 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokietnica obok Remizy OSP PDF Drukuj Email

 
ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje PDF Drukuj Email

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami
na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
Pomoc przysługuje posiadaczom:
 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.
Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.
Stawki pomocy:
 • chryzantema doniczkowa – 20 zł za sztukę,
 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.
Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:
 • wypełnić wniosek pobrany ze strony www.arimr.gov.pl, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;
 • do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;
Przekazać bezpłatnie chryzantemy:
 • organizacjom pozarządowym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • innym instytucjom publicznym, które zgłoszą w ARiMR zamiar odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;
 • chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;
 • złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako bioodpady.
Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.
Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl
 
SPIS ROLNY PDF Drukuj Email

 
WAŻNY KOMUNIKAT PDF Drukuj Email

W związku z sytuacją epidemiczną, poszukuje się osób chętnych do pracy/wolontariatu w przypadku wystąpienia eskalacji zakażenia koronawirusem w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego i braku zabezpieczenia kadry do opieki nad mieszkańcami.

Osoby chętne prosimy o kontakt do jednostki tworzącej listę osób
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, tel. (16) 624 62 85 (telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00).

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Gminny Koncert Pieśni Patriotycznej PDF Drukuj Email

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 50