Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj60
Wczoraj173
W tym tygodniu233
W tym miesiącu3829
Wszystkich wyświetleń493478

Polecamy

Pogoda

Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
78 Rocznica Pacyfikacji Rokietnicy i Czelatyc PDF Drukuj Email

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny oraz Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica Pan Edward Jakubas oddali hołd Pomordowanym podczas Pacyfikacji Wsi Rokietnica oraz Czelatyce.
W Czelatycach hołd Poległym oddał także Sołtys Wsi Pan Wacław Kijanka oraz Radny Gminy Rokietnica Pan Stanisław Lotycz. Dzieci ze Szkoły Podstawowej wraz z Panią Dyrektor Bogumiłą Grymuza i swoimi Wychowawcami również oddali cześć zamordowanym 8 marca 1943 w Czelatycac.
W Tuligłowach w obecności Sołtysa Pana Mariana Mazurka zostały złożone kwiaty na pomniku Księdza Władysława Selwy zamordowanego w dniu 9 marca 1943 roku na Plebani w Tuligłowach.
Cześć Ich Pamięci!
 
Rowy i przepusty PDF Drukuj Email

Informacja dotycząca przepustów i rowów na terenie Powiatu Jarosławskiego

 
Życzenia na Dzień Kobiet PDF Drukuj Email

 
Pacyfikacja Rokietnicy i Czelatyc PDF Drukuj Email

 
Otwarcie Stacji Paliw PDF Drukuj Email

W Rokietnicy odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie stacji paliw, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność.
Obiekt poświęcił ks. Dominik Długosz, wikariusz z parafii w Rokietnicy. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: właściciel stacji Pan Andrzej Witkowski, Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny, przedstawiciel Firmy Orlen.
Jesteśmy przekonani, że Stacja Paliw będzie służyła Mieszkańcom Gminy Rokietnica i przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy.
 
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email

 
Podpisanie umowy w ramach programu granotwego LGD PDF Drukuj Email

 

KGW Rokietnica Wola oraz Stowarzyszenie Kulturalne ,,Carpatia" podpisali umowy na dofinansowanie w ramach projektu grantowego LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie,  podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
KGW Rokietnica Wola będzie realizowało projekt pn. ,,Rokietnica Wola Kraina ze Smakiem- wioska tematyczna zachowująca dziedzictwo kulturowe Gminy Rokietnica", kwota dofinansowania 21 000,00
Stowarzyszenie Kulturalne ,,Carpatia" będzie realizowało projekt pn. ,,Muzyka łączy pokolenia- doposażenie Orkiestry Dętej w Rokietnicy", kwota dofinansowania 20 000,00
Bardzo cieszymy się z kolejnych środków zewnętrznych pozyskanych dla naszej społeczności lokalnej.

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych PDF Drukuj Email

 
Konkurs ,,Ozdoba wielkanocna" PDF Drukuj Email

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ

 
CZYTAJĄCA RODZINA 2021 roku PDF Drukuj Email

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ,,CZYTAJĄCA RODZINA 2020 roku" PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 PDF Drukuj Email

Konkurs ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - zał_ 1

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - zał_ 5

załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

 
Stacja Paliw w Rokietnicy już jest OTWARTA PDF Drukuj Email

Po ponad pięcioletniej przerwie znów można tankować olej napędowy, etylinę a także gaz w Rokietnicy.

 
PUNK POTWIERDZAJĄCY PROFIL ZAUFANY PDF Drukuj Email

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje mieszkańców Gminy Rokietnica o możliwości korzystania z pomocy w ramach interwencji kryzysowej. PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w ramach zadań własnych zapewnia mieszkańcom miasta i powiatu udzielenia natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego i prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy – w ramach interwencji kryzysowej.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychicznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W związku z panującym stanem epidemii i zasadami ograniczeń  w przemieszczaniu się pomoc psychologiczna w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, a w szczególności będących ofiarami przemocy w rodzinie udzielana jest za pomocą zdalnych środków komunikacji do odwołania.

Osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego całodobowo, w dni robocze pod numerem telefonu: 667 886 290. W razie potrzeby również w każdym innym terminie i godzinach, w tym w niedzielę i święta, w przypadku gdy potrzebny jest osobisty kontakt –  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Z telefonicznego poradnictwa prawnego można skorzystać w czwartki w godz. 15:00 – 16:30, pod numerem telefonu: 506 719 559.

Z telefonicznego wsparcia terapeutycznego (terapeuty rodzinnego) można korzystać pod numerem telefonu: 600 038 558.

Po odwołaniu stanu epidemii miejscem świadczenia usług będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

 
PLEBISCYT ,,NIEPOWTARZALNA KOBIETA GMINY ROKIETNICA 2021" PDF Drukuj Email

Regulamin Plebiscytu ,,Niepowtarzalna Kobieta Gminy Rokietnica 2021"

Załącznik do regulaminu

 
Działalność OSP w Rokietnicy PDF Drukuj Email

Pomieszczenia Remizy OSP W Rokietnicy  przeszły gruntowny remont i zyskały nowy wygląd. Dzięki pomocy finansowej uzyskanej w ramach programu ,,Wydatki bieżące na przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych”  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu Komendy Powiatowej w Jarosławiu  wykonano: modernizację instalacji sanitarnej i C.O., wymianę kotła, zagospodarowanie poddasza, kotłowni i pomieszczenia socjalnego dla strażaków. Wykonane zostały schody i dwie toalety, wymieniono posadzki, pomalowano pomieszczenia, położono terakotę na wymienionej posadzce, wykonano stolarkę  drzwiową oraz remiza została wyposażona w meble.

Remont polepszył warunki techniczne pomieszczeń, które wpływają na komfort użytkowania. To z kolei przekłada się na wzrost sprawności technicznej jednostki, zwiększenie efektywności jej działań oraz jakości pracy strażaków.

Wartość inwestycji wyniosła: 62 220,00 zł z czego dofinansowanie MSWiA to 46 090,00, wkład własny została pokryty ze środków budżetu Gminy Rokietnica w wysokości 16 130,00

Ponadto OSP w Rokietnicy pozyskała środki na zakup systemu selektywnego alarmowania strażaków w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służ ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt zadania to 13 044,35, kwota dofinansowana ze środków zewnętrznych to 11 739,92 środki własne dofinansowane z budżetu Gminy Rokietnica to 1304,43.

W związku z tym, że jednostka zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego musi posiadać zamontowany tzw. system selektywny alarmowania strażaków. W remizie OSP w Rokietnicy został  zamontowany System DSP – 50 , gdzie informacje o wywoływanych alarmach przychodzą radiowo w sposób zakodowany a uruchomienie alarmu dokonuje dyżurny Stanowiska Kierowania  w Jarosławiu. Dodatkowym systemem usprawniającym szybsze działanie OSP jest Terminal GSM DTG – 52, który współpracuje z Systemem DSP- 50 i w czasie załączonej syreny alarmowej wysyła za pomocą flash sms na telefony komórkowe informacje o alarmie.

Kolejnym dofinansowaniem zrealizowanym przez OSP w Rokietnicy jest wsparcie w ramach programu ,, Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu (sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyczny i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne”  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ochotnicza Straż Pożarna w ramach dotacji zakupiła :

-Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

-Sprzęt łączności

-Wyposażenie osobiste i ochronne.

Całkowity koszt zadania: 9 306,00 z czego kwota pozyskana ze środków zewnętrznych to 7351,00 środki własne dofinasowane z budżetu Gminy Rokietnica to 1955,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Rokietnicy na przełomie roku 2020/2021 pozyskała łącznie środki w wysokości 84 570,35 na swoją działalność. Dzięki zaangażowaniu wielu druhów jednostka prężnie działa i w bardzo szybkim tempie się rozwija. Życzymy strażakom dużo energii do działania i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

 
Wybieramy "Europejskie Drzewo Roku 2021"! Polską kandydatką jest Lipa św. Jana Nepomucena z Podkarpacia !!! PDF Drukuj Email

 

Konkurs na Europejskie Drzewo Roku 2021 już się rozpoczął i potrwa przez cały luty!

Polskę reprezentuje lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej (Wiejska dobrodziejka), laureatka jubileuszowego X konkursu na Drzewo Polski organizowanego przez Klub Gaja, która zdobyła rekordową liczbę 15 346 głosów.

Oprócz naszej lipy wśród finalistów znalazło się jeszcze 13 drzew z: Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Chorwacji, Włoch, Węgier, Holandii, Portugalii, Rosji, Słowacji, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa.

W pierwszych trzech tygodniach będzie widać liczbę głosów oddanych na poszczególne drzewa, w ostatnim tygodniu już nie. Aby głos został zaliczony, należy zagłosować na dwa drzewa spośród 14 finalistów.

Głosujcie wszyscy na lipę św. Jana Nepomucena i jeszcze jedno z konkurencyjnych drzew. Przez pierwsze trzy tygodnie, gdy widać będzie liczbę głosów, wybierajcie jako drugie drzewo to z najmniejszą liczbą głosów!

Można głosować tylko raz z jednego adresu e-mail w trakcie całego konkursu.

Wystarczy wejść na www.treeoftheyear.org i zagłosować na lipę św. Jana Nepomucena oraz inne konkurencyjne drzewo. Pamiętajcie, że głos musi zostać potwierdzony kliknięciem linku wysłanego przez organizatorów konkursu. Preferowane głosowanie z prywatnych kont mailowych.

Zagłosuj na lipę św. Jana Nepomucena, namów innych, a oni niech namówią kolejne osoby. Sprawdź, czy zagłosowali!!!

 

 
PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA PODSTACJI PRUCHNIK PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny przekazał Podstacji Ratownictwa Medycznego w Pruchniku suszarkę która pozwoli Ratownikom Medycznym w bezpieczny sposób wykonywać pracę służącą także mieszkańcom Gminy Rokietnica.

Praca Ratowników Medycznych w czasie epidemii wiąże się z szeregiem zagrożeń. To oni znajdują się na pierwszej linii frontu, przyjmują zgłoszenia o interwencję i mają bezpośredni kontakt z chorymi. Niezwykle istotne jest, aby odzież, w której ratownicy wykonują swoją pracę gwarantowała im bezpieczeństwo. Specjalne umundurowanie wymaga ciągłego prania w wysokich temperaturach  która pozwala pozbyć się zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Podstacja Ratownictwa Medycznego w Pruchniku  musi posiadać zatem odpowiedni sprzęt, który umożliwi pracownikom szybkie czyszczenie i suszenie odzieży ochronnej.

 
ODWOŁANIE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PDF Drukuj Email

 
OCHOTNICZA STARŻ POŻARNA W ROKIETNICY W KARAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM PDF Drukuj Email

Dnia 9 lutego  2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica zawarte zostało trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Porozumienie podpisali:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu  bryg. Krzysztof Kowal, Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Waldemara Kapłon.

Porozumienie obowiązuje do dnia 30.04.2026.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi, podpisane porozumienie to pierwszy krok, do włączenia na okres 5 lat jednostki OSP w Rokietnicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie stanowi bowiem podstawę do wydania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzji o włączeniu jednostki w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie kraju. Jednostka musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczny systemy łączności, powiadamiania i alarmowania jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego rzutu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc.

Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu oraz umożliwi dalszy rozwój jednostki.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 50