I Sesja Rady Gminy Rokietnica

I Sesja Rady Gminy Rokietnica
  • 07.05.2024

I Sesja Rady Gminy Rokietnica

7 maja odbyła się I Sesja Rady Gminy Rokietnica IX kadencji. Sesja zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu Postanowienie Nr 490/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin.

Sesję otworzył Radny Władysław Strzelec, najstarszy wiekiem radny. Pierwszym punktem obrad było ślubowanie przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu roty ślubowania, wszyscy radni złożyli ślubowanie z dodaniem "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg !".  

Ślubowanie złożyła również Wójt Gminy Rokietnica Pani Bożena Gmyrek.

Radni oraz Wójt Gminy otrzymali zaświadczenie o wyborze, które wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy Pani Grażyna Łuc.

Następnie w głosowaniu tajnym, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica w osobie Pana Wiesława Koniuszego.

Skład Rady Gminy Rokietnica IX kadencji:

Wiesław Koniuszy - Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica

Wojtowicz Kazimierz

Kiper Mariusz

Niemczycki Michał

Wota Andrzej

Homa Dorota

Sykała Tomasz

Strzelec Władysław

Wysocka Lucyna

Twardy Roman

Bajas Beata

Stysiał Wiesław

Potoczny Marek

Wota Bartłomiej

Basiak Wioletta

Życzymy wszystkim Radnym Gminy Rokietnica, na cały okres kadencji 2024-2029 dobrej i owocnej współpracy. Zaufania, którym obdarzyli Państwa wyborcy z pewnością zaprocentuje w kolejnych latach wytężoną pracą na rzecz lokalnej społeczności i przyczyni się do dalszego rozwoju naszej gminy.