Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  • 13.03.2024http://rokietnica.mky.pl/image/catalog//polecane/konkurs SPORT W ROKIETNICY.pdf