Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
  • 05.02.2024

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023r . do stycznia 2024 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r do 2 września 2024 r należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r

Limit zawrotu podatku akcyzowego w 2024 r wynosi:

  • 160,60 zł ilość ha użytków rolnych oraz
  • 5,84 zł średnia roczna liczba świń i
  • 58,40 zł średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Dotacje będą wypłacane w terminie:

  • 1-30 kwietnia 2024 r w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2024 r w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura ARIMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP)należy złożyć w biurze powiatowym ARIMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica (pok.nr 8) bądź pod nr telefonu 16 888 93 12. Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie UG i poniżej do pobrania.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego