Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024 rok

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024 rok
 • 24.01.2024

Aby otrzymać pieniądze należy:

1.spełnić kryterium dochodowe 1500zł/2100zł (patrz poniżej),

2.złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 r. (składa się go we właściwym dla miejsca zamieszkania Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej)

KRYTERIA DOCHODOWE

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 2 100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia tych limitów, wysokość dodatku jest zmniejszana stopniowo, według zasad "złotówka za złotówkę".


KWOTA DODATKU OSŁONOWEGO W 2024 R WYNOSZĄ:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwca 2024 r. Należy zwrócić uwagę, że przewidywana pomoc finansowa dotyczy tylko pierwszego półrocza 2024 roku.

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r - osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy


Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania.