Nowe zasady w płatnościach bezpośrednich i obszarowych w 2024 roku

Nowe zasady w płatnościach bezpośrednich i obszarowych w 2024 roku
  • 22.05.2024

  • 24 maja 2024 r. - Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Aula A, godz. 10:00 zaprasza na konferencję

 Celem konferencji jest zapoznanie z najnowszymi zamianami w systemie płatności bezpośrednich i obszarowych, które będą obowiązywać od 2024 roku. W szczególności konferencja będzie skupiać się na następujących zagadnieniach. 

  • Ekoschematy: Przedstawienie i omówienie nowych zasad i wymogów dotyczących ekoschematów, które promują zrównoważone praktyki rolnicze i ochronę środowiska. Uczestnicy dowiedzą się, jakie działania będą kwalifikować się do ekoschematów i jak skutecznie spełniać te wymagania.
  • Płatności do Małych Gospodarstw: Omówienie kryteriów kwalifikacyjnych oraz procedur aplikacyjnych, które uproszczą proces i zwiększą dostępność funduszy dla najmniejszych podmiotów rolniczych.
  • Warunkowość: Wyjaśnienie koncepcji warunkowości i jej wpływu na dostęp do płatności bezpośrednich. Omówienie wymagań dotyczących zgodności z zasadami ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt oraz standardami produkcji rolniczej, które będą warunkować otrzymanie wsparcia finansowego.