Bezpłatna Pomoc Prawna Drukuj

1. Informacja 2020.doc
2. Lista poradnictwa.doc
3. Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem stan na 25.03.2019_1.doc
4. Karta informacyjna - mediacja.doc
5. Karta informacyjna - pomoc prawna.doc
6. Klauzula informacyjna.doc
7. Karta informacyjna poradnictwo obywatelskie.doc
8. Lokalizacja i harmonogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.doc
9. Zasady udzielania pomocy.doc

10. Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

11.Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa