Zjazd Sołtysów powiatu jarosławskiego Drukuj

W sobotę, 25 stycznia br. w Gminie Radymno odbył się Zjazd Sołtysów, w którym uczestniczyli licznie przybyli gospodarze sołectw powiatu jarosławskiego w tym także i naszej Gminy. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ostrowie, celebrowana przez ks. Roberta Łuca w intencji samorządowców.

W dalszej części spotkania Jolanta Piórkowska Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jarosławskiego oraz Krzysztof Sas Radny Rady Powiatu Jarosławskiego, jednocześnie sołtys wsi Tyniowice przywitali przybyłych gości. Minutą ciszy uczczono także pamięć zmarłego w grudniu Wójta Gminy Jarosław Romana Kałamarza.

Oprócz szerokiego grona sołtysów, w spotkaniu uczestniczyli także wójtowie z poszczególnych gmin, wśród których nie mogło zabraknąć tegorocznego organizatora zjazdu Wójta Gminy Radymno Bogdana Szylara, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za przybycie oraz podkreślał,  jak ważna jest integracja i dobra współpraca między sołtysami, a przedstawicielami władz samorządowych.

Na spotkanie przybyli także (m.in.) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Schmidt – Rodziewicz, starosta jarosławski Stanisław Kłopot, członek zarządu województwa podkarpackiego Anna Huk, komendant Komisariatu Policji w Radymnie asp. szt. Wiesław Łyżeń,Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jarosławskiego Maria Jakubowska, kierownik PT KRUS w Jarosławiu Iwona Piątek.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy sołtysa, która niejednokrotnie nie jest łatwa, wymaga poświęcenia i cierpliwości. Dyskutowano na temat przyszłości wsi, jej kondycji i wyzwań, przed którymi musi stanąć.

Należy podkreślić, że to dzięki sołtysom ich pracy, która często bywa niezauważana, nabywanemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w życie lokalnych społeczeństw ludzie mogą aktywniej działać, żyć i realizować małe przedsięwzięcia w gminach.

źródło: strona internetowa Gminy Radymno