Ogłoszenie o wyborze oferty 17.10.2016 r. Drukuj

Ogłoszenie z dnia 17.10.2016 r., o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku.pdf