Rozstrzygnięcie konkursu „POCZTÓWKA PROMUJĄCA GMINĘ ROKIETNICA” Drukuj

Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy zorganizowała konkurs plastyczny na „Pocztówkę promującą Gminę Rokietnica”. Przedmiotem konkursu był projekt pocztówki promującej Gminę Rokietnica. Technika była dowolna, format kartki pocztowej.
Uczestnikami mogli być uczniowie szkół znajdujących się na terenie Gminy Rokietnica. Konkurs obejmował swym zasięgiem dwie kategorie wiekowe:
uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum i szkół średnich.

Prace należało złożyć do 15.11.2013r. w siedzibie KBP w Rokietnicy.
Organizator konkursu dokonał oceny 18 prac, które wpłynęły do biblioteki.
Przyznano następujące miejsca:
Szkoła Podstawowa:
miejsce I – Aleksandra Siara kl.V
miejsce II – Wiktoria Owsik kl. III
miejsce III – Karolina Pich kl. II
Gimnazjum i Szkoła Średnia:
miejsce I – Piotr Skupień kl.Ia
miejsce II – Karolina Siara kl.Ib
miejsce III – Jakub Szkoła kl.Ia


Zwycięzcom konkursu organizator wręczy nagrody książkowe oraz dyplomy.
Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w konkursie!!!