Oficjalne wyniki referendum w Gminie Rakietnica Drukuj

 

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP ?
• TAK: 182
• NIE: 29
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
• TAK: 27
• NIE: 190
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej
rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa
podatkowego na korzyść podatnika?
• TAK: 197
• NIE: 16