Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj199
Wczoraj135
W tym tygodniu199
W tym miesiącu3837
Wszystkich wyświetleń412132

Polecamy

Pogoda

II zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

II zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica odbyła się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rokietnicy.
Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji, powitanie radnych i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy Rokietnica.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:


a) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady,
b) przedstawienie zasad wyboru Wiceprzewodniczących Rady,
c) zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady,
d) przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
e) przedstawienie protokołu z głosowania,
f) podjęcie uchwały w stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rokietnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i składu osobowego komisji Rady.
9. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
10.Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Powołanie komisji stałych Rady Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Rokietnica.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Rokietnica do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVI/113/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/93/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rokietnica do Lokalnej Grupy Działania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 r.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad sesji.