Biblioteka PDF Drukuj Email

Na terenie Gminy Rokietnica działa jedna Biblioteka Publiczna w oparciu o Statut nadany 26 października 2006 r., zatwierdzony przez Radę Gminy. Biblioteka jest czynna 5 razy w tygodniu:
Poniedziałki, Środy i Czwartki od 8.00 do 16.00, Wtorki i Piątki od 9.00 do 17.00.
Mieści się w budynku Zespołu Szkół w Rokietnicy.

 

W 1955r. zarejestrowano pierwszy wpis do księgi inwentarzowej biblioteki. Podstawą istnienia i działalności biblioteki są zbiory biblioteczne, dlatego też priorytetem jest zakup nowości wydawniczych zgodnie z oczekiwaniami czytelników.

Zbiory są systematycznie uzupełniane w formie zakupów własnych.

Na koniec 2014r. stan księgozbioru KBP w Rokietnicy wynosi:

7096 woluminów w tym:

1214 – literatura dla dorosłych

4371 – literatura dla dzieci i młodzieży

1503 - literatura niebeletrystyczna

8 - czasopism oprawnych.

W podanym zestawieniu został uwzględniony zakup nowości wydawniczych w 2014r. – zakupiono 439 książek.

W celu wzbogacenia oferty bibliotecznej oraz na życzenie czytelników, biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism, które są udostępniane na miejscu i wypożyczane na zewnątrz. Są to czasopisma dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

W 2014 r. zarejestrowano 450 nowych czytelników. Ogółem na zewnątrz wypożyczono 4594 książki. Czytelnię odwiedziło 286 zainteresowanych osób.

Najbardziej popularne pozostają nadal wypożyczenia na zewnątrz. Dzieci i ucząca się młodzież najczęściej wypożyczali lektury szkolne i literaturę piękną dla nich przeznaczoną. Obserwuje się zainteresowanie czytelników dorosłych literaturą współczesną, dlatego też nowy księgozbiór jest nabywany z myślą o ich potrzebach.

Rok 2014 przyniósł wzrost czytelnictwa, ponieważ na bieżąco kupowane są nowości wydawnicze. W ostatnich trzech  latach księgozbiór biblioteki wzbogacił się, aż o 1697 nowych pozycji książkowych.

Od 2005r. pozyskujemy środki finansowe na zakup nowości w ramach programu Biblioteki Narodowej. Przez okres 9 lat księgozbiór w ramach tego programu wzbogacił się o 1448 pozycji. Na bieżąco przeprowadza się selekcję zbiorów zdezaktualizowanych i zniszczonych przygotowując  się do wdrożenia programu bibliotecznego. W bibliotece znajduje się 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, które bezpłatnie udostępniane są czytelnikom. Ważne informacje adresowane do mieszkańców gminy, dotyczące działalności, umieszczane są na bieżąco na stronach internetowych Gminy i Zespołu Szkół w Rokietnicy. Działania biblioteki i wszelkie formy współpracy maja charakter otwarty na potrzeby czytelników i lokalnego środowiska.