PLAN PRACY ŚWIETLIC WIEJSKICH Drukuj

 

  • Konkurs pt: „Ozdoba Bożonarodzeniowa” ozdoba może być wykonana technika dowolna
  • Wykonywanie gazetek okolicznościowych, wywieszanie prac dzieci na gazetkach
  • Pomoc w odrabianiu prac domowych
  • Wykonywanie prac plastycznych różnymi metodami i technikami
  • Gry i zabawy ruchowe
  • Konkurs na najpiękniejsza laurkę z okazji dnia „Babci i Dziadka”
  • Ferie zimowe
  • Konkurs pt: „Idzie Wiosna” wykonany farbami