XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj


3. Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z obrad sesji odbytej w dniu 28 marca 2018 r.
4. Przedstawienie porządku obrad, rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian w porządku obrad.
5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rokietnica na lata 2018 – 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Rokietnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.