System Informacji Przestrzennej już działa Drukuj

 

Można na przykład sprawdzić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wyszukać adresy posesji na terenie gminy, czy działek pochodzących z ewidencji gruntów i budynków oraz wydrukować mapki.

Serwis uruchomić można bezpośrednio ze strony gminy klikając w lewym menu POLECAMY w baner System Informacji Przestrzennej, lub wpisując w przeglądarce adres http://siprokietnica.pl

Życzmy miłego korzystania...