POKL edycja 2013 - podsumowanie Drukuj

W ramach Instrumentu Aktywacji Edukacyjnej zadania Nr 1 Aktywna Integracja 7 Uczestników Projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” w okresie od dnia 05 sierpnia 2013 r. do dnia 11 października 2013 r. wzięło udział w kursie zawodowym Aranżacja ogrodów i terenów zielonych, zrealizowanym w wymiarze 120 godzin: 30 godzin teoretycznych i 90 praktycznych. Zajęcia teoretyczne oraz część praktycznych odbyły się w Budynku Urzędu Gminy w Rokietnicy w Sali Narad, pozostała część zajęć praktycznych w Woli Rokietnickiej.
Celem szkolenia było: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania ogrodów.pdf