Informacja 18.10.2013 r. Drukuj

Informacja starosty jarosławskiego nr GK.III.6620.3.1.2013 z dnia 11 października 2013 r., dotycząca wywożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Tuligłowy , Gmina Rokietnica.pdf