Informacja 16.06.2013 r. Drukuj
 Pismo Wicewojewody Podkarpackiego nr ZK-I.142.51.2013 z dnia 04.06.2013 r., dotycząca kontynuacji procesu cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej.pdf
Załącznik do pisma.pdf