Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 06.03.2013 r. Drukuj

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05 marca 2013 r. otwartego konkursu - podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert - dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.pdf (pełna treść)

Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokietnica w 2013 roku.pdf (pełna treść)