Otwarcie Stacji Paliw Drukuj

W Rokietnicy odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie stacji paliw, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność.
Obiekt poświęcił ks. Dominik Długosz, wikariusz z parafii w Rokietnicy. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: właściciel stacji Pan Andrzej Witkowski, Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny, przedstawiciel Firmy Orlen.
Jesteśmy przekonani, że Stacja Paliw będzie służyła Mieszkańcom Gminy Rokietnica i przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy.