Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 Drukuj

Konkurs ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - zał_ 1

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - zał_ 5

załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o wyborze oferty