Działalność OSP w Rokietnicy Drukuj

Pomieszczenia Remizy OSP W Rokietnicy  przeszły gruntowny remont i zyskały nowy wygląd. Dzięki pomocy finansowej uzyskanej w ramach programu ,,Wydatki bieżące na przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych”  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu Komendy Powiatowej w Jarosławiu  wykonano: modernizację instalacji sanitarnej i C.O., wymianę kotła, zagospodarowanie poddasza, kotłowni i pomieszczenia socjalnego dla strażaków. Wykonane zostały schody i dwie toalety, wymieniono posadzki, pomalowano pomieszczenia, położono terakotę na wymienionej posadzce, wykonano stolarkę  drzwiową oraz remiza została wyposażona w meble.

Remont polepszył warunki techniczne pomieszczeń, które wpływają na komfort użytkowania. To z kolei przekłada się na wzrost sprawności technicznej jednostki, zwiększenie efektywności jej działań oraz jakości pracy strażaków.

Wartość inwestycji wyniosła: 62 220,00 zł z czego dofinansowanie MSWiA to 46 090,00, wkład własny została pokryty ze środków budżetu Gminy Rokietnica w wysokości 16 130,00

Ponadto OSP w Rokietnicy pozyskała środki na zakup systemu selektywnego alarmowania strażaków w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służ ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt zadania to 13 044,35, kwota dofinansowana ze środków zewnętrznych to 11 739,92 środki własne dofinansowane z budżetu Gminy Rokietnica to 1304,43.

W związku z tym, że jednostka zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego musi posiadać zamontowany tzw. system selektywny alarmowania strażaków. W remizie OSP w Rokietnicy został  zamontowany System DSP – 50 , gdzie informacje o wywoływanych alarmach przychodzą radiowo w sposób zakodowany a uruchomienie alarmu dokonuje dyżurny Stanowiska Kierowania  w Jarosławiu. Dodatkowym systemem usprawniającym szybsze działanie OSP jest Terminal GSM DTG – 52, który współpracuje z Systemem DSP- 50 i w czasie załączonej syreny alarmowej wysyła za pomocą flash sms na telefony komórkowe informacje o alarmie.

Kolejnym dofinansowaniem zrealizowanym przez OSP w Rokietnicy jest wsparcie w ramach programu ,, Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu (sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyczny i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne”  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ochotnicza Straż Pożarna w ramach dotacji zakupiła :

-Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

-Sprzęt łączności

-Wyposażenie osobiste i ochronne.

Całkowity koszt zadania: 9 306,00 z czego kwota pozyskana ze środków zewnętrznych to 7351,00 środki własne dofinasowane z budżetu Gminy Rokietnica to 1955,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Rokietnicy na przełomie roku 2020/2021 pozyskała łącznie środki w wysokości 84 570,35 na swoją działalność. Dzięki zaangażowaniu wielu druhów jednostka prężnie działa i w bardzo szybkim tempie się rozwija. Życzymy strażakom dużo energii do działania i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.