Lekcja o samorządzie terytorialnym Drukuj

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny odpowiedział na zaproszenie Młodzieży ze SP w Rokietnicy i przedstawił im strukturę i zadania Urzędu Gminy, wskazała główne projekty inwestycyjne gminy i w ciekawy sposób opowiadała o codziennej pracy w administracji samorządowej. Uczniowie przygotowali liczne pytania dotyczące pracy zawodowej Pana Wójta. Spotkanie było ciekawą lekcją o samorządzie terytorialnym.