Dzień Seniora w Tuligłowach Drukuj

Z inicjatywy sołtysa Tuligłów, przy udziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów oraz nauczyieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza 2 lutego 2020 r. w świetlicy środowiskowej odbyła się uroczystość zorganizowana dla babć i dziadków. Była okazją do złożenia podziękowań i życzeń kochanym babciom i dziadkom. Pełen humoru program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas 0 – 3. Wieczór seniorom umiliła Kapela Rokiecianka. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny.
źródło; http://www.tuliglowy.org.pl/aktualno…/2020/238-dzien-seniora