Upowszechnianie i wspieranie kultury fiycznej w Gminie Rokietnica Drukuj

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej