Kolejny etap projektu... Drukuj

W dniu 25 listopad 2011r. 10 Uczestników Projektu, wyłonionych podczas rekrutacji, która przebiegła zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn w ramach zadania 1 Aktywna integracja przystąpiło do udziału w kursie przyuczającym do zawodu kucharz – kelner.

 

Cel: Celem kursu było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zawodzie kucharz – kelner.


Nazwa zajęć edukacyjnych:
• HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem żywności, zasady wdrażania.
• Dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii.
• Metody i techniki kulinarne.
• Wymogi PIH.
• Planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii.
• Porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw.
• Prawo pracy i BHP.
• Przygotowanie półproduktów do dalszej obróbki.
• Zakąski i sosy zimne.
• Zupy i sosy gorące.
• Sylwetka kelnera.
• Organizacja pracy kelnera.
• Formy i techniki obsługi gościa, funkcje kelnera.

Na zakończenie w dniu 25 listopada 2011r. Uczestnicy Projektu otrzymali Zaświadczenia potwierdzające ukończenie udziału w kursie kucharz – kelner.

 

GALERIA: