Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 17.06.2011 r. Drukuj

W związku z zakończonym naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne. W wyniku wstępnej oceny złożonych dokumentów, do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Agnieszka Trzak. Pełna treść informacji znajduje się w załączniku. >>załącznik<<