Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 30.12.2013 r. Drukuj

Zarządzenie Wójta Gminy Rokietnica nr 66/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie; rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w Roku 2014" ogłoszonego zarządzeniem Nr 63/2013.pdf