,,Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek’’ Drukuj

30 czerwca 2013 roku strażacy z OSP w Czelatycach doczekali się sztandaru, który jest symbolem ofiarnego działania w służbie ratowania życia, zdrowia i mienia oraz dowodem szacunku i zaufania mieszkańców. Piękny i wzruszający moment Nadanie sztandaru OSP w Czelatycach w dniu 30 czerwca 2013 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej historii jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów przy remizie, skąd strażacka kolumna, prowadzona przez Orkiestrę Strażacką z Pruchnika i dowódcę uroczystości Marka Niemczyckiego, przemaszerowała do kościoła p.w. Świętego Józefa w Czelatycach gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji strażaków oraz dokonano poświęcenia sztandaru dla jednostki OSP Czelatyce. Uroczystą mszę świętą odprawili w koncelebrze księża: Proboszcz Parafii Rokietnica - ks. Kazimierz Lewczak oraz Proboszcz Parafii Tuligłowy - ks. Stanisław Słowiński i ks. Jerzy Kędzierski –Rektorat Tapin . W kazaniu ks. Kazimierz Lewczak pokreślił, że w ciągu długiej już historii strażacy służyli Bogu i ludziom. Zaapelował także do druhów, aby w dbali o swoją dobra opinię, o to, co szlachetne, zgodne z bożymi zasadami.

Na zakończenie życzył strażakom, aby pod nowym sztandarem, szli zawsze drogą bezinteresownej i ofiarnej służby drugiemu człowiekowi i Bogu. Następnie uczestnicy spotkania przenieśli się na stadion sportowy, gdzie po złożeniu meldunku o gotowości do uroczystości i przeglądzie pododdziałów, które tworzyli strażacy z jednostek gminy Rokietnica wraz z pocztami sztandarowymi, przy dźwiękach hymnu państwowego została na maszt wciągnięta flaga państwowa .Zaproszonych gości, poczty sztandarowe oraz zaprzyjaźnione jednostki OSP i mieszkańców powitała Wójt gminy Rokietnica a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rokietnicy Bożena Gmyrek. Witając podkreśliła , że moment poświęcenia sztandaru podczas nabożeństwa był niezwykle pięknym i wzruszającym wydarzeniem nie tylko dla strażaków ochotników, ale i dla całej społeczności lokalnej. Zaproszeni goście dokonali uroczystego wbicia gwoździa w tablicę pamiątkową dokonując jednocześnie wpisu do księgi pamiątkowej. Akt nadania sztandaru przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie odczytał druh Wiesław Kubicki , a następnie przekazał go naczelnikowi jednostki OSP Czelatyce .

Leżący do tej pory na podeście sztandar przekazał w ręce Wiesława Kubickiego przedstawiciel fundatorów druh Kazimierz Bała , a ten z kolei wręczył go Naczelnikowi OSP Czelatyce druhowi Stanisławowi Wota. Po zaprezentowaniu sztandaru widzom, został on wręczony pocztowi sztandarowemu jednostki, występującemu w składzie: druh Sylwester Wota, druh Jacek Żołnierz, druh Damian Skupień. Po ceremonii przekazania sztandaru , odznaczono zasłużonych działaczy OSP medalami za zasługi dla pożarnictwa.

Członkowie OSP Czelatyce zostali odznaczeni złotymi i srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami strażak wzorowy.

Po ceremonii odznaczeń głos zabrali Posłowie RP Pan Marek Rząsa oraz Pan Mieczysław Kasprzak , W-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie Wiesław Kubicki, Stanisław Zając, oraz Starosta Powiatu Jarosławskiego Jerzy Batycki zwracając uwagę na to jak niełatwa i piękna na swój sposób jest strażacka służba. Piękna gdy kończy się uśmiechem, wdzięcznością innych którym udało się pomóc w trudnej sytuacji.

 

>>FOTORELACJA<<