Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt.,,Nie pal przy mnie proszę" Drukuj

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za udział w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. ,,Nie pal przy mnie proszę", którego celem jest kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów
Kategoria I- uczniowie klas I -III
I miejsce - Milena Węgłowska SP Rokietnica Wola
I miejsce - Brajan Sabat SP Rokietnica Wola
II miejsce- Emilia Nowak SP Tapin
III miejsce- Nikodem Kapłon SP Rokietnica Wola
Kategoria II- uczniowie klas IV -VIII
I miejsce - Antoni Bąk SP Rokietnica Wola
II miejsce- Magdalena Bąk SP Czelatyce
III miejsce-Paulina Gardyan SP Tapin
Gratulujemy Laureatom konkursu,