Zniszczenie mienia publicznego Drukuj

Nie zgadzamy się z takim zachowaniem!
W miejscowości Rokietnica- przysiółek Żarkówka przy drodze wojewódzkiej został zniszczony przystanek autobusowy. Osoby które były świadkami tego dewastacyjnego czynu proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Rokietnica. Sprawa została już zgłoszona na policję.

§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.