Program ,,Zdalna szkoła" Drukuj

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny przekazał wszystkim Szkołom nowy sprzęt komputerowy, który odebrali Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Rokietnica.Wartość zakupionego sprzętu w ramach programu Zdalna Szkoła Centrum Projektów Polska Cyfrowa wynosi 59 381,82 zł. Szkołom podstawowym przekazano 18 Laptopów wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z założeniami programu urządzenia mogą być wypożyczane przez uczniów w celu zapewnienia dostępu do edukacji zdalnej. Umowy użyczenia dostępne są u Dyrektorów Szkół. Wysokość grantu uzależniona była od liczby uczniów uczących się szkołach naszej Gminy i została określona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Laptopy po zakończeniu zdalnej edukacji pozostaną w szkołach i będą wykorzystywane podczas lekcji stacjonarnych. Sprzęt komputerowy sfinansowany został w całości ze środków zewnętrznych.