INFORMACJA WÓJTA GMINY ROKIETNICA Drukuj

Wójt Gminy Rokietnica informuje, iż po szczegółowej analizie uwzględniającej zarówno aspekty sanitarne, jak i organizacyjne, a także po konsultacjach z dyrektorami szkół, w terminie od 6 maja br. nie ma możliwości otwarcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rokietnica. Może to nastąpić najwcześniej od dnia 25 maja 2020 r.

Prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do oddziałów przedszkolnych z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przywrócenie normalnego trybu pracy tych placówek wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi. Może to nastąpić tylko wówczas, gdy zostaną spełnione warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach.