Biblioteka - informacje ogólne Drukuj


W 1955r. zarejestrowano pierwszy wpis do księgi inwentarzowej biblioteki.
Na koniec 2010r. stan księgozbioru KBP w Rokietnicy wynosi:
- 7599 woluminów w tym;
- 1802 - literatura dla dorosłych,
- 3742 - literatura dla dzieci i młodzieży,
- 2047 - literatura niebeletrystyczna,
- 8 - czasopisma oprawne.

 


W podanym zestawieniu został uwzględniony zakup nowości wydawniczych w 2010 r. - zakupiono 185 książek.
Prenumerowane są czasopisma dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
W 2010r. zarejestrowano 442 czytelników.
Dominującą grupę stanowią dzieci w wieku do lat 15 oraz czytelnicy w wieku 16-19 lat.
Wypożyczono na zewnątrz 3868 książek.
Dzieci i młodzież najczęściej wypożyczali lektury szkolne oraz literaturę piękną dla nich przeznaczoną. Obserwuje się zainteresowanie czytelników dorosłych literaturą współczesną, dlatego też nowe pozycje książkowe nabywane są z myślą o ich potrzebach.

KBP posiada 2 zestawy komputerów z dostępem do internetu, które bezpłatnie udostępniane są czytelnikom.

Biblioteka w 2010r. uczestniczyła w "Szkoleniach dla bibliotekarzy" w ramach programu "Biblioteka +".
Od 2005r. uczestniczy także w programie operacyjnym "Promocja czytelnictwa" - dzięki któremu otrzymuje środki na zakup nowości wydawniczych.

 

GALERIA