Informacja Komunalnej Biblioteki Publicznej w Rokietnicy Drukuj

Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy złożyła wniosek o dofinansowanie w Programie Instytutu Książki – „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”. Otrzymaliśmy dofinansowanie przyznawane wnioskodawcom o najwyższej wartości wskaźnika oceny. Wnioski złożyło 386 bibliotek, KBP znalazła się na 7 pozycji wśród 135 bibliotek, które otrzymały dofinansowanie. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający użytkownikom korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzowi katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.Otrzymana kwota 10.000 tyś.zł., zostanie przeznaczona na wyżej wymieniony cel. Zakupimy – 1 zestaw komputerowy dla użytkowników, 1 zestaw na serwer, oraz 1 laptop dla bibliotekarza wraz z odpowiednimi oprogramowaniami oraz niezbędnymi urządzeniami wejścia i wyjścia. Zakupiony sprzęt zdecydowanie podniesie standard biblioteki oraz znacząco wpłynie na poziom świadczonych usług, a także usprawni przekaz informacji o książce oraz pracę bibliotekarza. Od przyszłego roku planujemy rozpocząć prace związane z komputeryzacją biblioteki.