Konsultacje społeczne Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 września 2017 12:51

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Poprawiony: czwartek, 28 września 2017 13:04