XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 września 2017 12:46

XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica odbyła się w dniu 3 października 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rokietnicy
Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad sesji, powitanie radnych i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie porządku obrad, rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian w porządku obrad.
5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja dotycząca technicznych aspektów odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Rokietnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

Poprawiony: piątek, 06 października 2017 13:12