Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj97
Wczoraj182
W tym tygodniu279
W tym miesiącu3901
Wszystkich wyświetleń318143

Polecamy

Pogoda

Ogłoszenia i informacje


Winiki konkursu 21.03.2012 r. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE POWIERZENIA W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ROKIETNICA.

Szczegóły w załącznikach poniżej:

1. Ogłoszenie.pdf
2. Zarządzenie.pdf
3. Sprawozdanie.pdf

 
Mamy piątkę PDF Drukuj Email

 

 
Informacja o projekcie PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje, że na terenie Gminy w okresie od 01.09.2011 r., do 15.06.2012 r., realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rokietnica" współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 
Otwarty konkur ofert... 27.02.2012 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
2. Załącznik nr 1 do zarządzenia.pdf
3. Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowej.pdf

 
Ważana informacja PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje rolników, że w terminie od 1 do 29 luty 2012 r., mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT z okresu wrzesień-styczeń lub potwierdzone przez Wójta kopie faktur, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego gdy rolnik podlega takiemu wpisowi. ( Wniosek o zwrot zawiera: imię i nazwisko, nr NIP, nr PESEL lub nr dowodu osobistego, oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, pisemną zgodę współwłaścicieli lub współposiadaczy, oraz nr rachunku, bankoweqo gdy zwrot ma nastąpić w drodze przelewu). Wniosek do pobrania.pdf (4 Mb)

 
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych w roku 2012. PDF Drukuj Email

Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych w roku 2012.pdf

 
Kolejny etap projektu... PDF Drukuj Email

W dniu 25 listopad 2011r. 10 Uczestników Projektu, wyłonionych podczas rekrutacji, która przebiegła zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn w ramach zadania 1 Aktywna integracja przystąpiło do udziału w kursie przyuczającym do zawodu kucharz – kelner.

Więcej…
 
Ważna informacja 21.11.2011 r. PDF Drukuj Email

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o zwalczaniu wścieklizny u zwierząt na terenie powiatu jarosławskiego i przemyskiego. Dotyczy sołectwa Tapin. Pełna treść informacji w załącznikach. >>załącznik_1<< >>załącznik_2<<

 
Informacja o wynikach naboru 29.08.2011 r. PDF Drukuj Email

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy - Koordynator projektu systemowego. Szczegóły w załączniku >>załącznik<<

 
Ogloszenie 27.07.2011 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje mieszkańców gminy, o możliwości  przyznania pomocy materialnej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. Więcej szczegółowych informacji w załączniku. >>załącznik<<

 
Zawiadomienie o wyborze oferty 26.07.2011 r. PDF Drukuj Email

Dotyczy postępowania: przetarg nieograniczony na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rokietnica".

Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt.1) Prawa zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

OPI S.C. Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński, ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole.

Pełna treść informacji w załączniku. >>załącznik<<

 
Informacja o wynikach naboru 5.07.2011 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pomocowych w Urzędzie Gminy Rokietnica. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Agnieszka Trzak. Pełna treść informacji w załączniku. >>załącznik<<

 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 17.06.2011 r. PDF Drukuj Email

W związku z zakończonym naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne. W wyniku wstępnej oceny złożonych dokumentów, do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Agnieszka Trzak. Pełna treść informacji znajduje się w załączniku. >>załącznik<<

 
Nabór beneficjentów 14.06.2011 r. PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy ogłasza nabór osób do projektu systemowego pt. "Czas na aktywność w Gminie Rokietnica". realizowanego od 1 czerwca 2011 ., do 31 grudnia 2011 r., współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej szczegółowych informacji w załączniku. >>załącznik<<

 
Komunikat 13.06.2011 . PDF Drukuj Email

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Zespół Doradców w Jarosławiu informuje wszystkich rolników o obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończonym kursie zezwalającym na zakup i stosowanie środków ochrony roślin w związku z nowymi wymogami wzajemnej zgodności. Nie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad skutkować może potraceniem płatności obszarowych. Dodatkowo wymagane jest również posiadanie sprawnego i atestowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin (opryskiwaczy). Atestacja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin odbędzie się w dniu 4 lipca 2011 r., natomiast kurs zezwalający na zakup i stosowanie środków ochrony roślin odbędzie się w dniu 5 i 8 lipca 2011 r. (2 dni) w Świetlicy Urzędu Gminy Rokietnica.
Zainteresowani rolnicy chęć uczestnictwa w szkoleniach i atestacji opryskiwaczy mogą zgłaszać do doradcy rolniczego w gminie tel. 16-6221391 lub 723-977-375.

 
Ważna informacja dla hodowców 10.06.2011 r. PDF Drukuj Email

W załączniku pełna treść wiadomości Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarosławiu dotycząca występowania klasycznego pomoru świń u świń. >>Załącznik<< (proszę odczekać na wczytanie się informacji)

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.05.2011 r. PDF Drukuj Email

Dotyczy postępowania: przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne, nr sprawy: 272.2.11, na zadanie pod nazwą,  usługi edukacyjne: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Rokietnica. Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 
Apel do rolników 9.05.2011 r. PDF Drukuj Email

W związku z drastycznie spadająca liczbą pszczół, spowodowaną między innymi stosowaniem przez użytkowników gruntów środków chemicznych do ochrony roślin, Wójt Gminy Rokietnica apeluje o zachowanie ostrożności w stosowaniu w/w środków. Szczegóły w załączniku. >>Załącznk<<

 
Ruszył Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2011. PDF Drukuj Email

Pierwszego kwietnia rozpoczął się spis powszechny. Zostanie on przeprowadzony równocześnie, jako badanie pełne i badanie reprezentacyjne, na dwóch rodzajach formularzy. Badanie pełne składa się z krótszej listy i zawiera 16 pytań. - 20 proc. Polaków zostanie wylosowanych do badań reprezentacyjnych, bardzo obszernych. W tej wersji może być średnio 60 pytań - w tym 16 ze spisu pełnego.
W ramach spisu zostaną zebrane dane obejmujące m.in.: charakterystykę terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną, a także migracje wewnętrzne i zagraniczne oraz charakterystykę etniczno-kulturową, ale też niepełnosprawność czy wzajemne relacje członków gospodarstwa domowego, rodziny i charakterystykę mieszkań, budynków.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia111213141516następnaostatnia»

Strona 15 z 16