Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj5
Wczoraj196
W tym tygodniu201
W tym miesiącu3839
Wszystkich wyświetleń412134

Polecamy

Pogoda

IV Sesja Rady Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

IV zwyczajna Sesja Rady Gminny Rokietnica, odbyła się  w dniu 28.01.2019 r., o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rokietnicy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji, powitanie radnych i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 21.12.2018 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji, rozpatrzenie wniosków sprawie ewentualnych zmian w porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Uchwalenie budżetu gminy Rokietnica na 2019 rok:


a) przedstawienie projektu budżetu gminy na 2019 r,
b) opinie komisji Rady o projekcie budżetu gminy na 2019 rok:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego,
- Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2019 r,
d) dyskusja nad przedstawionym projektem budżetu gminy, przegłosowanie ewentualnych poprawek wniesionych do projektu budżetu,
e) ostateczne głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rokietnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rokietnica na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rokietnica na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Rokietnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów z terenu gminy Rokietnica.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.