Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj8
Wczoraj222
W tym tygodniu1220
W tym miesiącu1220
Wszystkich wyświetleń461208

Polecamy

Pogoda

Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Uchwala Krajowej Rary Izb Rolniczych PDF Drukuj Email

Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r., w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń rolniczych.pdf

 
Konkursowe informacje Komunalnej Biblioteki Publicznej w Rokietnicy PDF Drukuj Email

Rozstrzygnięcie konkursu „CZYTELNIK ROKU 2014”.pdf
Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy ogłasza konkurs pn.: „CZYTAJĄCE RODZINY”.pdf
Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy ogłasza konkurs pn.: „CZYTELNIK ROKU 2015”.pdf

 
Plany pracy świetlic na na czas ferii w roku 2015 r. PDF Drukuj Email

Plan pracy świetlicy wiejskiej w Czelatycach na okres ferii 2015 r.pdf
Plan pracy świetlicy wiejskiej w Tuligłowach na okres ferii 2015 r.pdf
Plan pracy świetlicy wiejskiej w Rokietnicy Woli na okres ferii 2015 r.pdf
Plan pracy świetlicy wiejskiej w Rokietnicy na okres ferii 2015 r.pdf
Plan pracy świetlicy wiejskiej w Tapinie na okres ferii 2015 r.pdf

 
Informacja PDF Drukuj Email

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu w zawiązku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Proszę kliknąć tutaj w celu wyświetlenia pełnej treści informacji.pdf

 
Kronika Świetlicy Wiejskiej w Czelatycach PDF Drukuj Email

Kronika wydarzeń w Świetlicy Wiejskiej w Czelatycach.pdf

 
Harmonogram odbioru śmieci w 2015 r. PDF Drukuj Email

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych z terenu gminy Rokietnica w 2015 roku.pdf

 
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.01.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: I-IV.747.3.4.2014.pdf

 
Ogłoszenie o wyborze oferty 31.12.2014 r. PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego pn: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2015 r." w formie powierzenia w 2015 roku.

 
Obwieszczenie 01.12.2014 r. PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie nr WOOŚ.442.7.2014.AW-9 z dnia 20.11.2014 r.pdf

 
Informacja PDF Drukuj Email

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 24.11.2014 r., znak PSKA53-12-128/14, informująca o zdatności do picia wody z ujęcia w Tapinie.pdf

 
Szanowni mieszkańcy Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

Pragnę serdecznie podziękować Wam za tak ogromne poparcie udzielone mi w dniu
16 listopada 2014 r., podczas wyborów samorządowych.
Składam gorące podziękowanie wszystkim mieszkańcom gminy, którzy w tym dniu oddali na mnie swój głos, jak również na radnych z KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Rokietnica, a także tym, którzy wzięli udział w głosowaniu spełniając swój obywatelski obowiązek.
Dziękuję za to, że wspieraliście mnie podczas kampanii wyborczej, dając siłę do działania, a później ogromny mandat zaufania. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby swoje obowiązki wykonywać sumiennie i z należytą starannością, a danego mi zaufania nigdy nie zawieść.
Składam gratulacje wszystkim, którzy zdobyli społeczne zaufanie i zostali wybrani do organów samorządu gminnego.
Państwa udział w tych wyborach jest potwierdzeniem mojej wiary w to, że Gmina Rokietnica będzie się nadal dobrze rozwijać ku pożytkowi obecnych i przyszłych pokoleń.

Bożena Gmyrek

 
Zmiana godzin otwarcia biblioteki PDF Drukuj Email

Informujemy wszystkich mieszkańców, że od listopada 2014 roku nastąpi zmiana dotychczasowych godzin pracy Komunalnej Biblioteki Publicznej w Rokietnicy.
Biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:
8.00 – 16.00 Poniedziałek
9.30 – 17.00 Wtorek
8.00 – 16.00 Środa
8.00 – 16.00 Czwartek
9.30 – 17.00 Piątek
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 
Informacja PDF Drukuj Email

Świetlica Wiejska w Rokietnicy prowadzi zapisy do grupy tanecznej mażoretek. Więcej szczegółowych informacji zostanie wyświetlonych po kliknięciu tutaj.pdf

 
Zaproszenie na zajęcia taneczne PDF Drukuj Email

Świetlica Wiejska w Rokietnicy zaprasza na zajęcia taneczne. Szczegóły zostaną wyświetlone po kliknięciu tutaj.pdf

 
Informacja ze Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy PDF Drukuj Email

Grafik zajęć z Języka Angielskiego, Matematyki, oraz Resocjalizacyjno - Integracyjnych na Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy.pdf

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

ŚWIETLICA WIEJSKA W ROKIETNICY CZYNNA!!!
Pon.-Pt. 12:30-20:30

W ramach zajęć świetlicowych oferujemy: kółko językowe, kółko matematyczne, warsztaty plastyczne, zajęcia resocjalizacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży, zajęcia ruchowe (gra w bilard, tenisa stołowego), gry towarzyskie (szachy, warcaby, gry karciane, gry planszowe), konkursy i wystawy okolicznościowe.

 
Ogłoszenie o konkursie PDF Drukuj Email

Świetlica wiejska w Rokietnicy serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje wspomnienie o Janie Pawle II”. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do świetlicy w godzinach od 13.00 do 20.00 w celu przygotowania prac konkursowych. Termin złożenia prac upływa 22.10.2014r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.10.2014r. w świetlicy wiejskiej w Rokietnicy o godzinie 15.00.
ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ!!!
Regulamin konkursu.pdf

 
Wakacje w bibliotece 2014 - podsumowanie PDF Drukuj Email

W Komunalnej Bibliotece Publicznej w Rokietnicy w lipcu i sierpniu odbywały się wakacyjne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy. Zainteresowane dzieci brały aktywny udział w zabawach i zajęciach edukacyjnych, utrwalając swoją wiedzę o przeczytanych książkach i otaczającej nas przyrodzie. Dzieci rozwijały swoje zdolności literackie i plastyczne, rozwiązywały zagadki, rebusy i krzyżówki, pracując zawsze z radością i uśmiechem.

Więcej…
 
Afrykański pomór świń PDF Drukuj Email

Afrykański pomór świń, materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń.pdf

 
Podkarpacki System eAdministracji Publicznej PDF Drukuj Email

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:

- podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,

- zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,

- zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,

- spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.:

- wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.

Gmina Rokietnica przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gminą Rokietnica i 179 innymi samorządami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowień porozumienia w dniu 1 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Rokietnica w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przedmiotem tej umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Rokietnica otrzymała w szczególności :

serwer wraz z licencją na system operacyjny , platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt., projekt i budowa sieci LAN - łącznie 22 gniazda, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 22 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), monitory komputerowe - 22 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 22 szt., program antywirusowy (klient) - 22 szt., urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewnętrzny - 1 szt., licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 22 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – 7 szt.

Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:
- planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera (Gminę Rokietnica) wynosi nie więcej niż 411 611,00 złotych brutto,
- wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynoszący nie więcej niż 61 331,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Rokietnica).
- wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynoszący nie więcej niż 2 745,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Rokietnica).
- pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera (Gminę Rokietnica), w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą nie więcej niż 347 535,00 złotych brutto.

Więcej informacji dotyczących Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu pod adresem:

https://www.pseap.pl/
http://www.si.podkarpackie.pl

 
«pierwszapoprzednia31323334353637383940następnaostatnia»

Strona 36 z 43