Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj22
Wczoraj314
W tym tygodniu892
W tym miesiącu4843
Wszystkich wyświetleń245373

Polecamy

Pogoda

Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Informacja 27.02.2013 r. PDF Drukuj Email

 
Informacja 26.02.2013 r. PDF Drukuj Email

 
Informacja 18.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie, informuje o dopłatach do materiału siewnego. Termin składnia wniosków trwa od 15 stycznia 2013 do 25 czerwca 2013 r. Pełna treść informacji (między innymi o wysokościach dopłat) po kliknięciu tutaj.

 
Informacja 18.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Powiatowy Zespół Doradztwa rolniczego w Jarosławiu informuje wszystkich o obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończonym kursie zezwalającym na zakup i używanie środków ochrony roślin (ważny na okres 5 lat) w związku z nowymi wymogami wzajemnej zgodności.
Nie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować potrąceniem płatności obszarowych. Dodatkowo wymagane jest również posiadanie prawnego i atestowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin (opryskiwaczy).
W dniach 6 i 11 marca 2013 r., godz. 9:00 w Świetlicy UG w Rokietnicy odbędzie się szkolenie nt. "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" Koszt 86 zł. pełna treść komunikatu zostanie wyświetlona po kliknięciu tutaj.

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego, dotycząca szczepień przeciwko wściekliźnie.pdf

 
Ogłoszenie 08.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica zarządzeniem nr 5/2013 z dnia 08 luty 2013 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pełna treść zarządzenia oraz załączniki do zarządzenia znajdują się poniżej.

1. Zarządzenie nr 5/2013.pdf
2. Załącznik nr 1.pdf

 
Ogłoszenie - praca 05.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Proszę kliknąć powyżej aby wyświetlić pełną treść.

 
Wykaz nieruchomości 24.01.2013 r. PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży.pdf

 
Ogłoszenie o naborze do POKL 18.01.2013 r. PDF Drukuj Email


Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy ogłasza kolejny nabór osób do projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” realizowanego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2015r. współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.pdf

 
Informacja - azbest 11.01.2013 r. PDF Drukuj Email

Gmina Rokietnica informuje o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2013.
Urząd Gminy w Rokietnicy jest w trakcie przygotowywania wniosków o dotację ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest".
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi około 85% kwalifikowanych kosztów, pozostałe 15 % będą pokryte ze środków własnych mieszkańców.
W związku z powyższym informuje się, że sporządzona zostanie lista osób, które planują w 2013 r. usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica.
Dofinansowanie będzie obejmować demontaż wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego oraz jego składowanie na specjalnie przeznaczonych do tego celu składowiskach.
Informacja (pełna treść).pdf
Wniosek.pdf

 
Rozstrzygnięcie konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jrosławiu 18.12.2012 r. PDF Drukuj Email

ZARZĄDZENIE NR 64/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 r.pdf

ZARZĄDZENIE NR 66/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 r." ogłoszonego zarządzeniem Nr 60/2012.pdf

 
Informacja 03.12.2012 r. PDF Drukuj Email

Informacja o cyfryzacji.pdf

 
Otwarty konkurs ofert 29.11.2012 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica zarządzeniem nr 60/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku".pdf

 
Informacja PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, iż w miesiącach lipiec – wrzesień 10 Uczestników Projektu w ramach zadania nr 1 Aktywna integracja wzięło udział w kursach zawodowych: Opiekunka osób starszych chorych i dzieci 16.07.2012 – 07.08.2012 (7 kobiet) i Spawacz metodą MAG 30.08.2012 – 22.09.2012 (3 mężczyzn). Wszyscy Uczestnicy Projektu zakończyli udział w/w kursach oraz otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.pdf (proszę kliknąć tutaj aby wyświetlić pełną informację wraz ze zdjęciami).

 
Konkurs kulinarny "Przysmaki z Gminy Rokietnica" 12.11.2012 r. PDF Drukuj Email

Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Pogórze Przemysko -Dynowskie". Więcej informacji znajduje się poniżej w załącznikach.
1. Regulamin konkursu.pdf
2. Karta zgłoszenia.doc

 
Sprwozdanie z konsultacji 05.10.2012 r. PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.pdf

 
Obwieszczenie 24.10.2012 r. PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica znak LS.6220.02.14.2012.MB z dnia 15 października 2012 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf (pełna treść zostanie wyświetlona po kliknięciu tutaj)

 
Zaproszenie 15.10.2012 r PDF Drukuj Email

Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Rzeszowie zaprasza na szkolenie którego tematem będą: "Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne." Szkolenia skierowane są do rolników ich rodzin oraz osób bezpośrednio zainteresowanych tematem. Więcej szczegółów znajduje się w załączniku poniżej.
Załącznik.pdf

 
Informacja 8.10.2012 r. PDF Drukuj Email

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica na lata 2012-2032.pdf

 
Ogloszenie PDF Drukuj Email

Proszę kliknąć powyżej aby powiększyć.

 
informacja 19.09.2012 r. PDF Drukuj Email

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu działający przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w dniu 27 września 2012 serdecznie zaprasza potencjalnych projektodawców z terenu powiatu jarosławskiego na bezpłatne doradztwo projektowe w ramach organizowanego mobilnego punktu doradczego. Lokalizacja mobilnego punktu doradczego: Urząd Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, sala konferencyjna Godziny otarcia mobilnego punktu doradczego: 9:00-14:00. pełna treść zostanie wyświetlona po kliknięciu tutaj.

 
«pierwszapoprzednia111213141516171819następnaostatnia»

Strona 17 z 19