Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
KONKURS PDF Drukuj Email

Konkurs literacki "Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu literackiego na temat niepełnosprawności

połączonego z programem edukacyjnym na rzecz integracji społecznej.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w regulaminie na stronie II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego

w Przemyślu http://lo2przemysl.edu.pl/a,140,konkurs-literacki-sa-gdzies-okna-ktore-plona-caly-czas

Do pobrania również formularz zgłoszeniowy i wzór zgody opiekuna na udział dziecka w konkursie .

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 

 
Życzenia PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 

 
Ważne! PDF Drukuj Email

Dodatek osłonowy!

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

 • w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.
 • w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6-osobowych.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6-osobowych.
 • Wniosek do pobrania
 
Informacja PDF Drukuj Email

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące pomocy dla rodziny

 
Informacja dotycząca stażu PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Harmonogram odbioru odpadów 2022 PDF Drukuj Email

 
Życzenia świąteczne dla Mieszkańców Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email

 
Święty Mikołaj odwiedził Skoły i Przedszkola z ternu Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

6 i 7 grudnia br - wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Rokietnica gościły w swych progach Świętego Mikołaja, który wraz z pomocnikiem Wójtem Gminy Rokietnica Witoldem Szajnym obdarował je prezentami. Wszyscy witali wyjątkowych gości z wielką radością. Święty Mikołaj obdarował każde dziecko z gminy Rokietnica słodkimi upominkami. Mikołaj rozdał 460 prezentów grzecznym dzieciom.
Podczas spotkania z twarzy dzieci nie schodził uśmiech, zresztą trudno się dziwić! Któż nie lubi otrzymywać prezentów?!
 
Parking przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy PDF Drukuj Email

Zostały ukończone prace na parkingu przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Ogólny koszt inwestycji 168 048,75 zł .

 
Remont Mogiły na Cmentarzu w Rokietnicy 2021 PDF Drukuj Email

Został ukończony II etap remontu Mogiły na Cmentarzu w Rokietnicy. Całkowity koszt zadania to 40 000,00

Głównym celem projektu jest wspieranie opieki nad Mogiłą Wojenną na terenie Gminy Rokietnica, stanowiącą materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z
historii Polski związanych z walką i męczeństwem-Pacyfikacja Wsi Rokietnica. Realizacja zadania służy podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji
narodowej i państwowej.
Celem projektu jest otoczenie opieką Mogiłę Wojenną w Rokietnicy polegającą na: pracach remontowych, zabezpieczeniu i utrzymaniu w jak najlepszym
stanie,prowadzeniu prac związanych z urządzeniem Mogiły Wojennej, popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o osobach i wydarzeniach mających
miejsce w Gminie Rokietnica.

W tegorocznym etapie realizacji zadani zostały wykonane następujące prace: wyłożenie części centralnej mogiły płytami granitowymi od frontu, wykonanie tablic bocznych z napisami oraz montaż godła Polski na mogile.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem, państwa zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

 

 
X Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek PDF Drukuj Email

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 
Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej PDF Drukuj Email

W dniu 26 listopada 2021r. w Urzędzie Gminy Rokietnica, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi, Wójt Gminy Rokietnica a zarazem Prezes Zarządu Pan Witold Szajny, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Mariusz Kiper, oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z poszczególnych sołectw Gminy Rokietnica.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie zjazdu
 2. Wybór prezydium (przewodniczącego i sekretarza zjazdu)
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór komisji zjazdowych

- mandatowa, wyborcza, uchwał i wniosków

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 4. Dyskusja – nad sprawozdaniami)
 5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej/skrutacyjnej,
 6. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Zatwierdzenie składu nowego Zarządu (wybory)
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
 9. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego
 10. Podjęcie Uchwał
 11. Zamknięcie zjazdu


W skład Zarządu Gminnego wchodzą:
dh Witold Szajny – Prezes Zarządu
dh Łukasz Potoczny – V-ce Prezes Zarządu
dh Roman Twardy – V-ce Prezes Zarządu
dh Mariusz Kiper – Komendant Gminny
dh Wacław Kijanka – Skarbnik Zarządu
dh Jakub Raba – Sekretarz Zarządu
dh Marcin Pelc – Członek Zarządu
dh Waldemar Kapłon – Członek Zarządu

 
,,Aktywnie i zdrowo”-Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica wraz z utworzeniem mola na stawie” PDF Drukuj Email

Dobiega końca realizacja zadania ,,Aktywnie i zdrowo”-Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica wraz z utworzeniem mola na stawie” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Rokietnicy poprzez stworzenie mola ma służyć przede wszystkim umacnianiu podejścia mieszkańców Gminy Rokietnica do postrzegania środowiska, w którym przyszło im żyć i funkcjonować. Te działania zwracają uwagę na wartość otaczających ich zasobów i bogactw dziedzictwa przyrodniczego oraz  kulturowego, usytuowanych w bezpośrednim i dalszym otoczeniu. Walory te przez wiele lat były  niedostrzegane, staw był zarośnięty trawą, a w konsekwencji pozbawiony był właściwej ochrony ze strony lokalnej społeczności. Powodowało to utratę istotnych elementów dziedzictwa obszarów wiejskich podkarpacia, które mogłyby stanowić osnowę silnej tożsamości Gminy Rokietnica. W tym roku staw został zmeliorowany, na nowo powstała przestrzeń do zagospodarowania, zostały usunięte zarośla co daje możliwość mieszkańcom do działania i zagospodarowywania terenu. Dzięki dofinansowaniu  zadania mieszkańcy Gminy Rokietnica  zyskają przestrzeń do działania a mieszkańcy podkarpacia mają możliwość zaspokojenia swoich  potrzeb społeczno-kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i  edukacyjnych.

Realizacja tego zadania to połączenie integracji społeczeństwa z przyjemnością  z przebywania na łonie natury wśród ludzi oraz integracja ze środowiskiem lokalnym zarówno młodych, jak i starszych mieszkańców. Będzie to miejsce spotkań pozwalające na integrację i aktywizację mieszkańców  Rokietnicy. Dzięki budowie mola mieszkańcy Rokietnicy zyskają miejsce do spotkań i integracji społeczeństwa, społeczeństwo zyska przestrzeń do swojej aktywności na świeżym powietrzu.

 
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PDF Drukuj Email

 
50-lecie pożycia małżeńskiego PDF Drukuj Email

50-lecie pożycia małżeńskiego, to jubileusz jakim może pochwalić się niewiele par małżeńskich.  Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego.

W dniu 20 listopada 2021 roku Jubileusz  50-lecia Pożycia Małżeńskiego w naszej  gminie   świętowało 25  par małżeńskich. Wśród uhonorowanych par znaleźli się:

Państwo:

Maria i Zdzisław Kmiotek

Anna i Eugeniusz Wota

Helena i Józef Salamon

Kazimiera i Józef Balawajder

Stanisława i Mieczysław Pająk

Władysława i Eugeniusz Dyl

Wanda i Władysław Karpiński

Zuzanna i Florian Masłyka

Maria i Edward Tomaszewski

Maria i Ignacy Jakubas

Zofia i Władysław Pszeniczka

Kazimiera i Zbigniew Pich

Władysława i Władysław Koniuszy

Anna i Stanisław Łaniusz

Anna i Kazimierz Kaczmarek

Danuta i Bronisław Buksa

Maria i Eugeniusz Stec

Stefania i Zdzisław Skupień

Bronisława i Franciszek Gładysz

Maria i Eugeniusz Skupień

Aniela i Adolf Węgłowski

Jako wyraz uznania za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, założonych przed pół wiekiem, Jubilaci zostali odznaczeni  „ MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ” przyznanymi przez Prezydenta RP.

W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny.

Jubilaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy, upominki i kwiaty. Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny wyraził swój podziw i uznanie dla Jubilatów oraz życzył wszystkim Szanownym Jubilatom wszelkiej pomyślności, długich i pogodnych lat w zdrowiu oraz pogratulowała tak długiego stażu małżeńskiego.

Życzenia Jubilatom złożył również Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica Pan  Edward Jakubas.

Tak uroczystą chwilę uczczono toastem za zdrowie i pomyślność Jubilatów oraz gromkim „sto lat” odśpiewanym przez  wszystkich uczestników spotkania. Niestety, nie wszystkie odznaczone pary mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu, stan zdrowia bądź inne przeszkody nie pozwoliły wszystkim na przybycie.

Uroczystość uświetnił występ  kapeli ludowej ,,Rokiecianka” prowadzonej przez Pana Adama Potocznego.

Życzymy wszystkim Jubilatom  by przeżyte wspólnie chwile niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 57